GA TOKUTEI giới thiệu việc làm Đặc Định ngành cơ khí chế tạo, nhà hàng, khách sạn―Miễn phí

  • HOME
  • Blog
  • Phỏng vấn của công t…

Phỏng vấn của công ty Nhật: THẢO LUẬN NHÓM

Phỏng vấn của công ty Nhật: THẢO LUẬN NHÓM
【日本企業の面接:グループディスカッション 】

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Xin chào các bạn. Chúng tôi là phòng Viet-career thuộc công ty G.A. Consultants.

Ở số trước, chúng ta đã nói về vấn đề “Giới thiệu bản thân” khi phỏng vấn ở công ty Nhật. Lần này, chúng tôi sẽ nói về vấn đề “Thảo luận nhóm” chỉ có ở trường hợp tuyển dụng sinh viên mới ra trường tại Nhật Bản.

★Như thế nào gọi là thảo luận nhóm?

– Một nhóm có từ 5 đến 10 người
– Người phỏng vấn có 1 hoặc vài người
– Thường được tở chức ở vòng tuyển khảo đầu tiên
– Thường là những chủ đề liên quan đến công ty, hoặc những chủ đề thường thức ai cũng có thể nghị luận

★Quan điểm của người phỏng vấn:

– Bạn có tính hợp tác với các thành viên khác của nhóm hay không?
– Bạn có biết lắng nghe ý kiến và biết truyền đạt ý kiến của mình hay không?

Du học sinh thường có khuynh hướng quyết đoán và bảo vệ ý kiến của mình. Khẳng định quan điểm của mình là một điều tốt, nhưng đừng quá quả quyết và áp đặt, nên biết kết hợp với sự tôn trong, lắng nghe ý kiến và quan điểm của người khác. Ở phần này, người Nhật đặc biệt chú trọng tinh thần hợp tác của các bạn.

– Bạn có biết làm việc một cách kế hoạch để hoàn thành đúng thời gian quy định hay không?

Chú ý đừng nói quá nhiều để quá thời gian.
Chú ý cách dùng từ ngữ, cách cư xử và ý thức chung.
Dù đều là các sinh viên với nhau, nhưng chúng ta cần luôn giữ ý thức nơi làm việc.

★Lưu ý:

Mặt tươi cười để có thần thái khỏe mạnh, luôn có thái độ và tư thế tích cực.
Nếu không tích cực phát biểu vì thiếu tự tin về tiếng Nhật, bạn sẽ không được tuyển dụng.

戻る