Phỏng vấn của công ty Nhật: Tự giới thiệu | 日本に住むベトナム人の就職・転職活動をサポート ベトキャリ

Phỏng vấn của công ty Nhật: Tự giới thiệu

Phỏng vấn của công ty Nhật: Tự giới thiệu
【日本企業の面接:自己紹介】

Xin chào các bạn. Chúng tôi là phòng Viet-career thuộc công ty G.A. Consultants.

Chúng ta biết rằng việc chuẩn bị cho vòng phỏng vấn xin việc của sinh viên mới ra trường hay người muốn thay đổi công việc thì rất quan trọng.

Và sau đây là những câu hỏi thường gặp trong phần phỏn vấn việc làm tại Nhật Bản.

「まず始めに自己紹介をお願いします。」“Hãy tự giới thiệu về bản thân của bạn.”

Về cơ bản, phần giới thiệu bản thân không nhất thiết phải nói quá dài dòng như một bài thuyết trình hoặc tốn quá 10 phút. Trái lại, nếu chỉ giới thiệu qua loa“Tôi đến từ Việt Nam, tôi tên là●●” _ xuất thân và họ tên thôi thì sự giới thiệu sẽ bị tẻ nhạt. Tốt nhất là nên nói ngắn gọn trong vòng 1 phút nhưng đủ thông tin để đối phương hiểu bạn là ai.

Nội dung nói chuyện: (Du học sinh mới tốt nghiệp)

①Trường đã tốt nghiệp
②Họ tên, Quê quán (ở Việt Nam)
③Lí do du học Nhật Bản
④Chuyên ngành đã học/ tốt nghiệp
⑤Điểm tốt nào ở công ty mà bản thân thích hoặc quan tâm
⑥Lời chào xin giúp đỡ

Nói thành văn thì sẽ có nội dung như sau:

《①》大学から来ました、《②》と申します。ベトナムの《②》市出身です。
ベトナムにいた頃の《③》がきっかけで日本への留学を決めました。
大学での専門は《④》で、現在は研究室で《④》について学んでいます。
貴社の《⑤》というところに魅力を感じ応募しました。《⑥》本日はよろしくお願いします。

Trường hợp đối với người chuyển việc, phần giới thiệu ④chuyên ngành chính nên được thêm vào giới thiệu nội dung công việc hiện tại và bộ phận đương nhiệm.

Đầu tiên, viết những gì muốn nói vào một tờ giấy, và chúng ta hãy thực hành để nói được trôi chảy nhé!

戻る