Cách viết sơ yếu lý lịch của Nhật: “Động cơ ứng tuyển” | 日本に住むベトナム人の就職・転職活動をサポート ベトキャリ

Cách viết sơ yếu lý lịch của Nhật: “Động cơ ứng tuyển”

Cách viết sơ yếu lý lịch của Nhật: “Động cơ ứng tuyển”
【日本の履歴書の書き方:志望動機】

Xin chào các bạn. Chúng tôi là phòng Viet-career thuộc công ty G.A. Consultants.

Ở Viet-career, chúng tôi có hướng dẫn các bạn ứng viên cách viết “Sơ yếu lý lịch”.
Lần này, chúng tôi xin nói về phần “Động cơ ứng tuyển”, một trong các mục ở bản Sơ yếu lý lịch,

Ở mục “Động cơ ứng tuyển”, bạn phải viết ra lý do tại sao bạn muốn vào công ty đó. Đối với những đơn ứng tuyển có nội dung còn mơ hồ, nhà tuyển dụng sẽ thực sự đắn đo khi không biết bạn có thực sự muốn vào công ty mình không. Vì vậy bạn nên thay đổi nội dụng sao cho phù hợp với công ty mình đang ứng tuyển.

《Ví dụ không tốt》

「求人を見て、私の専門を活かして活躍できると思い応募しました。」

Ở đây, thực sự bạn đã đọc thông tin tuyển dụng hay chưa thì không ai biết đúng không.
Vì vậy bạn hãy viết thật cụ thể, rõ ràng về những vấn đề như “bạn có thể phát huy chuyên môn nào của bạn và phát huy như thế nào?”, “bạn có thể làm việc như thế nào?”

《Ví dụ tốt》

「私は、ベトナムと日本の架け橋となる仕事を通じて、両国の発展に貢献したいと考え、大学の専攻は経営学を選びました。4年間の日本留学を通じて日本語を習得し、飲食店のアルバイトでは日本のマナーや常識についても知ることができました。
貴社はベトナムに工場を持っているため、将来はベトナム工場の経営にも携わっていきたいと考えています。まず入社後は新しい知識を早く吸収し戦力となれるよう努力します・・・」

Ở trên chỉ là một ví dụ nhỏ về lý do tại sao bạn đi du học, những gì bạn đạt được, sau khi tìm được việc bạn có thể phát huy được điều gì. Đối với trường hợp bạn muốn chuyển việc, bạn có thể viết về những kinh nghiệm bạn có được sau khi làm việc ở những công việc trước. Các bạn hãy thử tham khảo để có thể giúp cho mình viết động cơ ứng tuyển thật tốt nhé!

戻る