Cách viết sơ yếu lý lịch của Nhật: “PR bản thân” là gì? | 日本に住むベトナム人の就職・転職活動をサポート ベトキャリ

Cách viết sơ yếu lý lịch của Nhật: “PR bản thân” là gì?

Cách viết sơ yếu lý lịch của Nhật: “PR bản thân” là gì?
【日本の履歴書の書き方】

Xin chào các bạn. Chúng tôi là phòng Viet-career thuộc công ty G.A. Consultants.

Ở Viet-career, chúng tôi có hướng dẫn các bạn ứng viên cách viết “Sơ yếu lý lịch”. Lần này, chúng tôi xin nói về phần “PR bản thân”, một trong các mục ở bản Sơ yếu lý lịch.

Mặc dù gọi là tạo sự chú ý của bản thân, nhưng những cách viết sau được cho là không hay:

《Những ví dụ không tốt》

・真面目な性格です。
・我慢強いです。
・経験がたくさんあります。

Lý do bởi vì “sức thuyết phục không đủ”.

Nếu chỉ nói “Tôi là một người chăm chỉ” thì quá đơn giản. Thật sự là những người không chăm chỉ vẫn có thể nói được đúng không. Vậy thì như thế nào thì tốt? Câu trả lời là “Để chứng minh mình là người chăm chỉ hãy viết những câu chuyện cụ thể của bản thân”.

《 Những ví dụ tốt》

・私は真面目な性格だと言われます。
・大学生活では、アルバイトをすることで学費を稼ぎました。勉強とアルバイトの両立は難しく、アルバイトを終えて夜家に帰っても、疲れて寝てしまう日が続きました。しかし、このままではいけないと考え、自分のスケジュール表を作成しました。毎週、月曜の朝に一週間分の予定表を作成し、移動時間や授業の休み時間にも勉強の予定を入れることで、勉強時間を確保できるようにしました。その結果、昨年では成績Bでしたが、今年はAを取ることができました。

Đó chính là câu chuyện cụ thể về việc bạn cố gắng làm thêm cùng với việc học tập chăm chỉ. Ngoài ra, việc bạn viết về những thành tích bạn đạt được sau quá trình cố gắng cũng là một chứng minh khách quan cho sự chăm chỉ của bạn.

Số tiếp theo sẽ là chủ đề về “Động cơ ứng tuyển”, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

戻る